Hizmetlerimiz

Playattention

Play Attention

Play Attention, dikkat problemi yaşayan çocuklar için zayıf olan nöral ağlarını güçlendirerek bu sorunları vurgulamak için özel olarak tasarlanmış tam bir beceri geliştirme protokolüdür. Tutarlı ve yapılandırılmış eğitim sayesinde bir öğrenci istekli olarak odaklanma, yönergeleri takip etme, dikkat dağıtıcıları göz ardı etme ve sınıfta başarısını engelleyecek davranışlarını kontrol etme becerilerini artırır. Play Attention, doğuştan daha önce yapamadığı şeyleri yapması için öğrencinin beynini eğitir.

RehaCom Lisans

RehaCom, bilgisayar destekli bilişsel rehabilitasyon için kapsamlı ve gelişmiş bir yazılım sistemidir. RehaCom bir zihin geliştirme programı olup bu program, alınan tanının tedavisine yönelik 30 dakika veya hastaya göre arttırılarak, azaltılarak bazen tek program, bazen de iki program birlikte uygulanarak yapılmaktadır.


Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi RehaCom’da da amaç kişiyi mümkün olduğunca travma öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına devam ettirecek düzeye getirmektir. 

 

PsyTech VR

PsyTechVR, zihinsel sağlık terapisi, araştırma ve eğitim için sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) çözümleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış son teknoloji şirketidir. Şirket, 2020 yılında psikoloji, sinirbilim ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından, sürükleyici ve ilgi çekici terapötik deneyimler yaratarak zihinsel sağlık tedavisinde devrim yaratmak için kuruldu. Şirket 2020 yılında kuruldu ve merkezi Frederick, MD’de bulunuyor

Denge Tahtası

Öğrenmede bir başka unsur da denge duyumuzdur. Bu duyu duruş, hareket etme ve çevremizdeki dünyayı algılamada önemli bir işleve sahiptir. Örneğin, kitap okurken satır takibinde gözlerimizi yönlendirmemiz adına kritik bir görev üstlenmektedir.

Fonem

Eğitimin amacı konuşma seslerini tespit etmek ve konuşma güçlüğünü tedavi etmektir. Duyma, dinleme, konuşma, dil ve öğrenme sorunu yaşayan, bu sorunları doğuştan veya sonradan edinen bebek, çocuk, genç, yaşlı her bireyin içinde yaşadığı toplumla iletişim becerilerini güçlendirmek ayrıca çocuğu iletişim sorunu yaşayan ailelerimizin umutlarını artırmak, duygusal olarak desteklemek ve cesaretlendirmek amacımızdır. 

Scroll to Top