RehaCom - Lisans

RehaCom Lisans

RehaCom, bilgisayar destekli bilişsel rehabilitasyon için kapsamlı ve gelişmiş bir yazılım sistemidir. RehaCom bir zihin geliştirme programı olup bu program, alınan tanının tedavisine yönelik 30 dakika veya hastaya göre arttırılarak, azaltılarak bazen tek program, bazen de iki program birlikte uygulanarak yapılmaktadır.


Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi RehaCom’da da amaç kişiyi mümkün olduğunca travma öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına devam ettirecek düzeye getirmektir. 

 

Bilişsel bozuklukların oluşmasında en önemli nedenlerden biri de beyin hasarlarıdır. Ciddi bir kafa travması geçiren hastaların önemli bir kısmında görülen bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilişsel performans düzeyinin belirlenmesinin ana hedef olduğu teşhis prosedürlerinden farklı olarak rehabilitasyon programları beyin hasarıyla oluşan performans kaybını azaltmayı amaçlar.

RehaCom'un Temel Özellikleri

 • En verimli hasta, terapist, bilgisayar etkileşimini sağlanması
 • Bireysel ihtiyaçlara cevap verilmesi
 • Uygulamaların zorluk düzeyinin ayarlanması
 • Performans ve gelişim durumu ile ilgili etkin geribildirim sağlanmasıdır.

 

RehaCom'un Etkili Olduğu Alanlar

 • Dikkat
 • Konsantrasyon ve Sebat
 • Hafıza ve Öğrenme Yeteneği
 • Akıl Yürütme
 • Uzay Algı
 • Tepkisel Davranışlar
 • Görsel – Motor Koordinasyon
 • Görsel – Yapısal Yetenekler
 • Problem Çözme ve Strateji Geliştirme
 • Görme Alanı
Scroll to Top